Zvládneme dětem pomoci doma nebo je nutné navštívit odborníka?

Všichni, kteří měli tu čest stát se rodičem, se setkali se situací, kdy jejich dítko chvíli neposedí. Do jaké míry je to pouze rozdováděnost a kdy se naopak může jednat o poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou? A co poruchy učení a vady řeči? Pojďme se podívat, jak je včas odhalit a pomoci své ratolesti s nimi pracovat.

Porucha pozornosti (ADD/ADHD)

Samotná porucha pozornosti (ADD) v sobě neskrývá hyperaktivitu. Děti i dospělí, kteří touto poruchou trpí, mohou působit, jako by žili v jiném světě. Často nereagují na podněty, obtížně se koncentrují, pokud se nejedná o jejich oblíbené téma. Problém nastává také ve chvíli, kdy se mají soustředit delší dobu.

ADHD je také poruchou pozornosti, ale spojená s hyperaktivitou (hyperkinetickou poruchou). Mezi bezradnými rodiči se často objevuje názor, že tato porucha je vymyšlená a jedná se pouze o omluvu pro nevychovanost. Její příznaky můžete zaznamenat již v předškolním věku, ale plně se projeví až ve chvíli, kdy je na dítěti vyžadována soustředěnost – tedy na začátku školní docházky.

Výskyt a diagnostika

Porucha pozornosti a hyperaktivita u dětí bývá rozpoznána nejčastěji mezi 6. a 9. rokem věku. Nejprve se své dítko snažte na systém fungování školy připravit a pomoci mu s adaptací. Pokud se mu ale stále zhoršují známky či se nedokáže se systémem a organizací výuky sžít, poraďte se s paní učitelkou a pro jistotu nechte dítě vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně.

Tyto děti na rozdíl od svých spolužáků, kteří pravidla školy akceptují bez problémů, mohou na nastavený způsob fungování učitele a třídy reagovat agresivně nebo depresivně. Výuka je pro ně samotné velmi náročná. Jejich reakce jsou pak náročné také pro učitele a spolužáky. 

Specifické poruchy učení

Dyslexie: problémy se čtením, ať už z hlediska rychlosti, správnosti, techniky čtení nebo porozumění čtenému textu.

Dysgrafie: porucha grafické podoby psaného projevu ve smyslu nedostatečné kontroly a organizace pohybu. Dítě v tomto případě nedokončuje slova či písmena, píše pomalu, často škrtá a křečovitě u psaní sedí.

Dyskalkulie: porucha matematických schopností. Dítko má problém s chápáním matematických operací i s logikou a základními postupy.

Dysortografie: specifická porucha pravopisu, která se projevuje vysokým počtem chyb a potížemi s užitím gramatických pravidel. Tato porucha se velmi často vyskytuje společně s dyslexií.

Učte se s dětmi a buďte trpěliví

Snažte se o maximální trpělivost a přípravu do školy si se svým školákem rozdělte do více kratších celků, mezi kterými budete dělat přestávky. Nekřičte na dítě, že mu jdou úkoly pomalu, a neutrhujte se na něj, že je méně inteligentní.

Škola a vyhledání odborníků

Důležitá je však spolupráce se školou. Ve chvíli, kdy tyto problémy u své ratolesti odhalíte nebo máte podezření, neváhejte a navštivte pedagogicko-psychologickou poradnu. Pokud se dítě nezvládá s těmito poruchami vyrovnat, vyhledejte i dětského psychologa.

Škola vám naopak může pomoci tak, že vaší ratolesti upraví učební metody těch předmětů, se kterými má dítko největší problém (například místo pravopisných diktátů bude dítě pouze doplňovat správnou gramatiku do předem vytištěného textu atd.).

Vady řeči

Vady řeči u dětí souvisí nejen s vývojem, ale také s příkladem rodičů. Prvním předpokladem pro zjednání nápravy řečové vady je její odhalení. Velkým problémem bývá stejná řečová vada u jednoho nebo obou rodičů. Tato vada je nejen nesprávným příkladem pro dítě, ale bývá o to složitější ji rozeznat. Rodiče totiž často stejné vady, které sami mají, u své ratolesti nevnímají.

V tomto případě je důležité nebát se zeptat svého blízkého okolí a získat zpětnou vazbu, abyste nesprávný vývoj řeči u své ratolesti začali co nejdříve řešit.

Logopedie a logopedická cvičení

Pokud netrpíte stejnou řečovou vadou jako dítě, můžete začít s trénováním dané slabiky nebo souhlásky doma. Nejprve však dítěti pohyb od pohybu vysvětlete, jak souhlásku či slabiku správně tvořit a zkuste různá logopedická cvičení. Ve spoustě případů se podaří vadu odstranit bez návštěvy lékaře.

Pokud se vám náprava nedaří nebo na ni nemáte trpělivost, na nic nečekejte a vyhledejte logopeda. Čím dříve, tím lépe. Ten dokáže pomocí odborných metod s dítkem velmi efektivně pracovat a výslovnost upravit – samozřejmě s vaší pomocí.