Rozvíjíme řeč: říkanky, říkadla, jazykolamy

Jednou z klíčových oblastí připravenosti předškoláků na nástup do školy jsou řečové dovednosti. Nejde zdaleka jen o správnou výslovnost. Dbát musíme rovněž na slovní zásobu, celkový zájem o jazyk a pestré komunikační dovednosti.
Jak s dětmi řeč hravě rozvíjet?

Řečová technika

Všechna miminka se rodí se schopností naučit se komunikovat, slovně i mimoslovně. Bez kontaktu s podnětným a stimulujícícm prostředím však tato dispozice může zůstat nenaplněna. Všichni rodiče si uvědomují, že je třeba děti stimulovat v době, kdy se učí mluvit. Pomáhat jim rozvíjet řeč je však nutné i mnohem později, ve věku školkovém i školním. Úkolem nás, rodičů, je nejen hlídat správnou výslovnost, ale i celkově podporovat kognitivní, smyslový i emoční vývoj dítěte a především s ním aktivně trávit co nejvíce času.

Tipy na hravý rozvoj řeči u dětí

Základem pro správné vyjadřování je vhodné využití dechu a mluvidel (artikulace). Ať budete chtít řečové schopnosti dětí rozvíjet jakoukoliv cestou, mějte vždy na paměti tyto tři složky:

  1. Příběh: příběh dává samotným slovům smysl a umožňuje probudit emoce a vytvářet tak z řeči prožitek. Dítě se díky příběhu může napojit na text a mít tak motivaci ho procvičovat.
  2. Hra: cvičení bez hravého či soutěživého prvku je nudné, je to povinnost, nikoliv zábava. Děti rády dělají to, co je zábavné. Myslete tedy vždy na hravou složku cvičení. Snadno tak dítě získáte k přirozené spolupráci, která je pro učení nejlepší.
  3. Legrace: smích je mocný čaroděj, využijte ho. Jděte příkladem, dělejte si legraci sami ze sebe. Uvidíte, děti to ocení a velmi snadno „naskočí“ do hry. Ani  si nevšimnou, že vlastně procvičují řeč.

Rozcvičování s dětmi

Mluvidla jsou vlastně svaly, proto je můžeme rozcvičovat a připravovat na správnou výslovnost. Zkuste na úvod gymnastiky mluvidel třeba vtipné grimasy. Podle věku dítěte vyberte, jaká zvířátka či osoby byste mohli napodobovat. Dalším stupněm může být napodobování emocí. Do třetice si zkuste pohrát s jedním nebo postupně s několika slovy. Zvolte si s dítětem slovo a opakujte ho několikrát po sobě se schválně přehnanou artikulací.


Autor: Unspash.com /Jelleke Vanooteghem, podle licence: Public Domain CC0

Jiná hra připomíná ping-pong. Spočívá v tvorbě malých vět nebo sousloví, které opakujete. Vy si vyberete jedno slovo, dítě jiné, a to tak, aby obě slova dohromady tvořila sousloví nebo větu. S vyslovováním se pak střídáte, tudíž jeden druhého doplňujete. Po chvíli si samozřejmě svá slova vyměňte.

Od říkanek k recitaci básní

Dvouleté až tříleté špunti vděčně přijímají dětské říkanky pro nejmenší. Jsou totiž jednoduché a díky rytmu textu si je děti snadno zapamatují.

Náš tip: Nezapomeňte dítěti vysvětlit příběh, který je v říkance obsažený. Je důležité, aby dítě rozumělo jak slovům říkanky, tak i jejímu smyslu. Nebude-li všemu rozumět, bude se učit jen mechanicky a povrchně.

S předškoláky a školáky se můžete pustit do dětských jazykolamů. Jsou skvělou a oblíbenou metodou zlepšování řečových schopností. Můžete třeba vyhlásit soutěž, kdo dokáže vyslovit jazykolam bez chyby nebo vícekrát za sebou či nejrychleji.

Náš tip: Má-li jazykolam stálý rytmus a máte-li doma metronom (třeba na kvalitním elektronickém pianu), využijte ho k soutěži. Nastavte si na metronomu tempo, které budete neustále zvyšovat. Vyhlašte soutěž, kdo zvládne správně vyslovit jazykolam v co nejrychlejším rytmu.  

Dobrá rada na závěr

Rozvoj řeči vlastně může být docela zábava, že? Nezapomínejte však na důležité základy. Kontorlujte držení těla při mluvení a správnou techniku dýchání. Je to důležité pro každého z nás. A pokud bude vaše dítě chodit do dramatického kroužku, jistě tuto přípravy z domova ocení.