Rozvíjíme hudebně-pohybové dovednosti předškoláka

Hudba a pohyb s ní související mají velký vliv na rozvoj předškoláka. Podporují rozvoj jemné i hrubé motoriky, emoční vnímání či představivost. A co především, přinášejí společnou radost malým i velkým. Jak tedy doma snadno rozvíjet hudebně-pohybové dovednosti předškolních děti?

Vždy musíme brát v úvahu aktuální rozvoj svého dítěte. Žádnou etapu nelze přeskočit, musíme vždy rozvíjet to, co již dítě zvládlo. Nenechte se tedy svázat tím, co by kdy vaše dítě mělo umět.

Vývoj jemné a hrubé motoriky

Zatímco pohyby spojené s hudbou rozvíjejí spíše hrubou motoriku, hraní na hudební nástroje (i jakkoliv amatérské) popdoruje motoriku jemnou. Jemná a hrubá motorika velmi silně působí na rozvoj myšlení dítěte a jeho duševní vývoj. Jsou také spjaty s rozvojem smyslového vnímání a rozumových schopností.

Motorika u dětí se rozvíjí nejrychleji mezi 3. a 6. rokem života. Skvěle se v tomto období vyvíjí především motorika hrubá. Děti začínají perfektně zvládat automatizaci rukou a nohou. Projevuje se to například při chůzi a běhu, protože dítě umí sladit krok s rozběhem, aniž by upadlo. Paralelně s tím se samozřejmě rychle zdokonaluje i jemná motorika.

Hudba a s ní spojený pohyb umožňuje skvěle rozvíjet oba dva druhy motoriky.

Hudebně pohybové činnosti

Hudba stejně jako další umění působí na člověka emocionálně. Hudebně pohybové činnosti lze tedy rozdělit na 3 hlavní části:

  1. Hudebně pohybová průprava
  2. Hudebně pohybové hry a tance s pevně stanovenými pravidly
  3. Improvizované hudebně pohybové hry

Vhodné hračky a pomůcky

Na prvním místě jsou samozřejmě dětské hudební nástroje. Mějme však při jejich výběru na paměti, že nejde o koncertní nástroje, ale spíše o hudební hračky. Nemusí mít dokonalý zvuk, měly by však svým zpracováním a desiignem děti k hraní si s hudnou motivovat.

Využijme však i běžné předměty z domácnosti – například stuhy, šátky, nebo třeba šály, čepice, láhve s vodou i jakékoliv hračky a masky. Děti se budou učit s nimi řízeně, na hudbu, manipulovat (tancovat), čímž budou rozvíjet svou motoriku. Těmito obyčejnými předměty můžeme například s dětmi rozčlenit prostor a další předměty pak využít jako rekvizity pro nácvik jednoduché „choreografie“.

Využijte tedy cokoliv, co vám doma padne do oka. Věřte, že vše se k něčemu hodí.

Oblíbené hry

Aby mohla hra dítě rozvíjet, musí jej především bavit. Proto vždy vyberte takovou „choreografii“, která bude blízká oblíbenému tématu vašeho dítěte. Hraje si vaše holčička ráda na princeznovská bál, ale zpívat se jí moc nechce? Nevadí, nenuťte ji do zpěvu, nechte ji obléci si princeznovské šatičky a připravte s ní jednoduchou choreografii na oblíbenou písničku.

Jak na to?

Zvolte píseň v mateřském jazyce, kterou má vaše ratolest nejradši.

  1. Začněte refrénem: pokud jej dítě ještě neumí, naučte ho. Pak před sebe i před své dítko položte šátek či jiný předmět.
  2. Pokračujte zlehka: při první sloce jen obcházejte položený šátek dokola, případně změňte směr či způsob chůze. Na refrén pak šátek zvedněte a pomalu jím točte nad hlavou – nejdříve na jednu stranu a zhruba v polovině refrénu stranu změňte.
  3. Jakmile si tento pohyb zapamatujete, můžete po několika opakování přidat poskakování, „mávání křídly“ a další pohyby, pokud možno do rytmu hudby a podle smyslu písničky.

Ze začátku s dítkem ve sloce i v refrénu provádějte jen dva pohyby. Dobu, kdy stranu pohybu měníte, můžete postupně střídat, abyste udrželi pozornost své ratolesti. Sami uvidíte, zda se vaše dítko v hudbě i ve vašem „předtančení“ orientuje.

Tip: své schopnosti choreografa pak uplatníte například ve chvíli, kdy za vaším dítkem přijdou kamarádi – vrstevníci, a vy budete potřebovat malé raubíře trochu usměrnit. Když pak nácvik sestavy oživíte ještě maskami, věřte, že pak budete hvězdnou maminkou!