Recenze hry Vadí, nevadí! a Nešťourej se v nose!

Mgr. Tereza Chaloupková – maminka, učitelka 1. stupně na malotřídní škole, nadšená autorka učebních materiálů na www.vesela-chaloupka.cz, autorka knih Opakování pro prvňáky – Dobrodružství s ufíky a Opakování pro druháky – Dobrodružství v Africe pro nás ve své výuce testovala hry 4bambini.

V naší třídě (spojený 1. a 2. ročník) jsme měli možnost vyzkoušet dvě nové didaktické hry – Nešťourej se v nose a Vadí, nevadí od značky 4bambini. Máme zkušenost s původní verzí těchto didaktických her, ale musím říct, že tyto přepracované verze jsou aktuální a ještě propracovanější. Naráží na spoustu problémů generace dnešních dětí a učí je se v těchto pro některé cizích situacích správně reagovat.

Situace na kartičkách obsahují řadu průřezových témat – multikulturní, mediální i osobnostní a sociální výchova. Také je fajn, že je zmíněno zapojení dětí s podpůrnými opatřeními v kolektivu. Hru jsme hráli několika způsoby a má ještě celou řadu dalšího využití. 

Tip č. 1: Skupina žáků dostala hrací desku a přečetli si odpovědi, které na kartě mají. Já, jako učitel, jsem jim četla kartičky s otázkami, když si skupinka myslela, že má odpověď na přečtenou otázku, zvedla ruku a odpověď přečetla, ještě jsme pak zkontrolovali číslo na otázce a odpovědi.

Tip č. 2: Některé otázky jsem přečetla a nechala některé odpovědět vlastními slovy, pak až jsme hledali odpověď předtištěnou.

Tip č. 3:U odpovědi „Každý je šikovný v něčem jiném.“ řekl každý žák v kruhu postupně sousedovi po pravé straně, v čem si myslí, že je šikovný. Všem pochvaly udělaly radost a věřím, že se takový způsobem utužuje třídní kolektiv.

Tip č. 4: Další verzí bylo, že děti hledaly v prostoru kartičky s jejich odpověďmi samy. Procvičuje se tak výborně čtení s porozuměním.

Tip č. 5: Dalším úkolem bylo, že si každý vylosoval otázku a pokusil se sám do sešitu vlastními slovy napsat odpověď. Pak jsme si je přečetli a v případě potřeby diskutovali, vysvětlovali.

Tip č. 6: Ve hře se opakují jména několika dětí a dá se s těmito postavami dále pracovat, vytvořit třeba takové osobní profily: namalovat je ve výtvarné výchově, okolo nich napsat vyčtené informace z kartiček a dále diskutovat. 

Děti práce s těmito hrami opravdu velmi bavila a už se těší na příště. Je důležité o situacích na kartičkách s dětmi mluvit, protože řada dospělých bere automaticky, že děti je znají a vědí, jak se zachovat. Bohužel si myslím, že v dnešní době už to tak zřejmé není a je fajn, že se tyto informace děti zábavnou formou dozví.