Montessori a waldorfské školy

Stejně jako vybíráme každému dítěti kroužky či vybavení na míru jeho potřebám a povaze, měli bychom i při výběru školy myslet na cesty, kterými se naše dítě bude nejlépe rozvíjet. Znamená to vzít v úvahu i alternativní vzdělávání. Představme si dva pedagogické směry, které jsou u nás nejvýznamnější: waldorfskou a Montessoriovskou školu.

Waldorfská pedagogika

Waldorfské vzdělávání se orientuje nejen na rozvíjení intelektuálního poteenciálu dětí, ale také jejich praktických dovedností, manuální šikovnosti i uměleckých předpokladů. Waldorfské školy existují pro všechny věky dětí: od mateřských škol přes 1. a 2. stupeň ZŠ až po střední školy.


Zdroj: https://www.ourkids.net

Co děti ve waldorfské škole čeká?

Výuka je v tomto typu škol soustředěná do tématických bloků, tzv. epoch. Jedna epocha, kterou může být kterýkoliv z hlavních předmětů, například čeština, matematika, přírodověda atd., trvá přibližně 3 – 4 týdny. Děti se po tuto dobu na daný předmět soustředí a jejich myšlenky neodvádí souběžná výuka ostatních předmětů. Nejsou tak „rušeni“ paralelní výukou dalších předmětů, která probíhá v klasický 45minutových hodinách.

Důležité je vědět, že výuka jednoho bloku se skládá z několika fází: přivítání, hudební složky, organizačních činností, procvičování/opakování, rytmicko-pohybové části, výuky nové látky a zápisu toho nejdůležitějšího. Oproti běžné výuce se tak i v exaktních disciplínách uplatňuje hudební, rytmický a umělecký potenciál.


Zdroj: http://www.ecolesteinertoulouse.org

Jedním z klíčových znaků waldorfských škol je důraz kladený na slovní hodnocení (klasické vysvědčení se známkami zde neexistuje). Důležité také je, že třídní učitel pokud možno doprovází děti od 1. až do 8. třídy.

Pegadogika podle Marie Montessori

Vzdělávání v duchu metod Marie Montessori patří mezi nejoblíbenější alternativní metody u nás. Klade totiž velký důraz na osobnost dítěte a jeho tvořivost. Montessori systém především respektuje osobnost dítěte. Učitel mu má být rovnocenným partnerem (ne nadřazenou autoritou) a průvodcem. Školství podle Montessori je u nás otevřeno pro mateřské a základní školy; střední škola zatím není k dispozici.

Jak poznáte Montessori třídu?

Montessori třída je zorganizovaná do koutů: nenajdete v ní ani lavice, ani katedru – nevznikají tedy pomyslné bariéry mezi učitelem a dětmim. Učitelé při výuce používají tzv. Montessori pomůcky, které si často sami připravují a vyrábějí a které jsou zaměření na rozvoj tvořivosti dítěte a osvojování nových znalostí a dovedností.

Jak také poznáte přístup podle Montessori?

  • Učitelé děti nenapomínají a neukládají jim tresty.
  • Učitelé se snaží ve vhodné míře používat pochvalu, aby nebudovali v dítěti jeho závislost na pochvalách.
  • Dítěti se dostává tzv. dělená odpovědnost: dostává svobodu v případech, kdy je schopno s ní adekvátně naložit.
  • Dítě si může volit učební materiály i pracovní místo.
  • Chyby nejsou problém, ale příležitost k hlubšímu procvičení učiva.
  • Prostředí v Montessori třídě bere v potaz vývoj žáků a jejich schopnosti

Chcete aplikovat Montessori přístup i doma?

V oblasti Montessori pedagogiky existuje mnoho příležitostí ke vzdělávání jakpedagogů, tak i rodičů. Jednou z nejpřirozenějších cest však je vybírat dětem takové hry a hračky, které jsou opřeny o principy Montessori pedagogiky. Velký výběr hraček typu Montessori najdete například v e-shopu Agátin svět.