Grafomotorika je nezbytná pro dobrý start ve škole!

Speciální pedagožka Kateřina Tyšlerová je specialistkou na grafomotoriku, logopedii a vše, co souvisí se školní zralostí a připraveností na školu. V rámci své praxe se tedy setkává s dětmi, které potřebují pomoci se správným úchopem tužky či pera, zlepšením koordinace ruka-oko či zrakového vnímání a pozornosti.

Katko, jak Vy, speciální pedagožka zabývající se grafomotorikou a souvisejícími obory, vnímáte úroveň připravenosti čerstvých školáků?  

Vnímám ji pozitivně, a to především díky vyšší informovanosti rodičů. Rodiče čím dál více vědí, jak je pro hladký start ve škole klíčová grafomotorika a vůbec jemná motorika jako taková. Informovanost rodičů se také projevuje  i větším počtem dětí, s nimiž rodiče navštěvují odborníky na nápravu grafomotoriky, přípravu na školu apod.

Čím tedy mohou rodiče sami v domácím prostředí podporovat vhodný rozvoj jemné motoriky u svých dětí?  

Možná vás to překvapí, ale hodně pomůžou ty nejjednodušší věci. Vtáhněte děti do každodenních činností a nechte je co nejvíce úkonů dělat samotné. Domácí práce, samozřejmě vždy přizpůsobené věku a možnostem dítěte, jako třeba pomoc při vaření a pečení, skládání a věšení prádla, opravování věcí, samostatné oblékání, zapínání, obouvání a podobně dávají dětem dost prostoru k tréninku jemné motoriky a koordinaci oko-ruka. Dítě si pak navíc připadá jako důležitý pomocník celé rodiny. Výhodou také je, že rozvíjí svou trpělivosti a preciznost. Rodiče pak také ocení, že si dítě více váží práce druhých, neboť samo zjsitilo, že ne vše je tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.

Jaké výtvarné a psací potřeby byste rodičům pro jejich děti doporučila?

Doporučuji takové pomůcky, které podpoří správný uchop a samotný správný způsob psaní či kreslení. Pro psaní ve škole by rodiče měli vybírat trojhranné tužky. Na kreslení jednoznačně doporučuji pastelky s měkčími tuhami a výraznými barvamiPokud jsou pastelky a jejich tuhy kvalitní a syté, děti pak na ně tolik netlačí a vyhnou se křečovitému úchopu.

Z hlediska psacího náčiní doporučuji především v 1. tříde vybírat ergonomicky tvarovaná pera. Dětem dobře padnou do ruky. Zejména levákům a dětem, které mají horší jemnou motoriku, bychom měli kupovat jen kvalitní ergonomická pera. Nejlepší je, když si dítě může pero samo vyzkoušet.

Ze své praxe mám velmi dobrou zkušenost s psacími a výtvarnými potřebami Stabilo, které za sebe rodičům doporučuji.

Jaký máte názor na hraní na mobilech a tabletech u předškolních dětí? Lze je také nějak šikovně využít?  

Tyto přístroje patří neodmyslitelně k dnešní době. Děti je berou jako zcela přirozenou věc. Lze je samozřejmě také využít i pro rozvoj vhodných dovedností, nejen jako odměnu po cvičení. Sama mám dobrou zkušenost třeba s aplikací Cheese Route. Děti si s ní procvičí koordinaci oko-ruka. Ideální je ovládat aplikaci nejprve prstem a poté stylusem (tužka k ovládání tabletů a mobilů) s ergonomickým nástavcem na tužky.  V každém případě by hraní na tabletu či telefonu mělo mít rodičem daná pravidla a předem definovaný čas. Nejlepší je, když s dítětem pracuje dospělý. Může podpořit dítě v komunikaci („Pověz mi, co se tam děje.“), dokončení úkolu („Nejprve dokonči úkol a teprve potom si otevři jinou hru.“) a dává mu zpětnou vazbu („To jsi vymyslel skvěle.“).