Jak s dětmi rozvíjet cit pro rytmus, tempo a dynamiku v hudbě?

Hudba by měla být v životě dětí co nejvíce přítomná. Pozitivně působí na jejich emoční prožívání. Známý je také vztah mezi hudbou a matematickými dovednostmi. Proto je třeba jí věnovat při rozvoji předškoláků důležité místo.

Nevíte-li, jak dítě vést k hudbě, netrapte se. Začněte tím nejjednodušším, a to rytmem. Rytmus je totiž základní přirozenou a intuitivní složkou hudby, která připravuje půdu pro dynamiku i tempo. Rytmus je jedním z klíčových prvků vlivu hudby na naše emoce a na budování vztahu k hudbě jako takové.

Zlatá brána otevřená… aneb základy rytmu

Rytmus je součástí našeho každodenního života – vždyť i chůze je rytmický pohyb. Rytmus se skládá z tzv. metra a tempa. Metrum představuje střídání přízvučných (těžkých) a nepřízvučných (lehkých) dob v taktu. Například v již zmíněné oblíbené dětské říkance o zlaté bráně je rytmus a metrum totož, proto se nemusíte bát ničeho složitého.

Rychlé a pomalé písničky: tempo

Tempo v hudbě (rychlost), které nás inspiruje k určitému druhu pohybu. Známe písničky taneční, pochodové či třeba pomalé ukolébavky. Tempo čili rychlost písničky lze stupňovat. Z vážné hudby známe pomalá tempa jako grave, largo, lento a rychlá tempa allegretto, allegro, presto, prestissimo.Poslední dávka teorie: dynamika aneb zesilování a zeslabování

Posledním dílkem skládačky je síla zvuku, které se opět po italsku říká forte, pianissimo, piano, mezzoforte, forte, fortissimo, sforzato. Síla zvuku, tedy dynamika v hudbě, hodně ovlivňuje náladu a emoce skladby.

Teď už si můžeme hrát s hudbou

Vyzkoušejme říkanku, která dětem jednoduše ukáže rytmus, tempo i dynamiku a zapojí nejen mluvidla, ale i celé tělo:

Semafor já jméno mám
Semafor já jméno mám,
Barvy v sobě ukrývám
Červená je: zastav se!
Oranžová: připrav se!
Na zelenou můžeš jet,
z křižovatky odjíždět!

Prvním krokem je naučit dítě tuto říkanku tak, aby si bylo zcela jisté. Teprve pak ho můžete učit další kroky.

1) Vytleskáváme
Rytmus je základ, proto s dětmi nejdříve vytleskávejte reytmus jednotlivých slabik. Poté zkuste těžší variantu, a to vytleskávání ob jednu slabiku. Dále si můžete vyzkoušet říkat říkanku v extra rychlém i v pomalém tempu a zesilovat a zeslabovat. Věřte, že se u toho společně hodně nasmějete!

Máte-li chuť, můžete přidat i jednoduchou choreografii, třeba pochodování. Nedoporučujeme ji ale rozvíjet do složitějších kroků, aby se dítě stále zvládalo soustředit na rytmus a další prvky v hudbě.

2) Hrajeme na hudební nástroje
Teď je čas přidat dětské hudební nástroje. Můžete použít i jednoduchá dřívka, tamburínu či triangl. Hned bude říkanka veselejší! Kdy použít který nástroj, je zcela na vás.

Tip: Buďte domácím dirigentem. Domluvte si s dítětem stanovte jasné gesto, které dítěti řekne, že je čas použít nástroj. Jakmile to spolu zvládnete, vyměňte si role – dirigentem se stane dítě.

3) Melodie říkanky
Jste-li hudebně zdatní, můžete si k říkance o semaforu vymyslet i vlastní jednoduchou melodii. Tu se pak s dítětem naučte. V melodii vyzkoušejte také zesilovat a zeslabovat zvuk.

Tip: Využijte toho, že děti mají rády „odvaz“. Zkuste třeba text „červená je: zastav se“ zpívat nebo říkat velmi potichu (pianissimo), frázi „oranžová…“ pak mezzo forte a nakonec frázi „na zelenou můžeš jet“ pořádně zakřičet (forte fortissimo). Pozor však na vaše i dětské hlasivky!