Jak děti naučit správně dýchat?

Bez dechu není život; správné dýchání nám pomáhá upevňovat zdraví, posilovat obranyschopnost organismu i odolnost vůči stresu. Je samozřejmě také klíčové pro ty, kteří zpívají nebo recitují. Věnujte hravému nácviku správného dýchání u svých dětí trochu času. Vložená energie se vám bohatě zužitkuje.

Tři typy dýchání

1) Hrudní dýchání
Tímto dýcháním zaplňujeme vzduchem pouze střední část plic. Spodní žebra zvětšují hrudní koš. Tento typ dýchání je přirozenější u holčiček než u hclapečků. Pokud se naše děti věnují zpěvu či recitaci, toto dýchání je pro ně zcela nevhodné. Nevzniká při něm totiž dostatečná dechová opora.

2) Brániční neboli břišní dýchání
Tento typ dýchání převládá u chlapečků. Dech iniciuje brániční sval, který funguje jako pístu: nasává a vytlačuje vzduch. Nevýhodou tohoto typu dýchání je fakt, že vynechává prostor hrudníku. Pro zpěv, nácvik řečové techniky a podobná cvičení je také nevhodný.

3) Smíšené dýchání
Pro všechny aktivity týkající se řeči či zpěvu je vhodné právě smíšené dýchání. Je nejméně namáhavé (tzn. na jedno nadechnutí se do plic dostane nejvíce vzduchu) a umožňuje nejsnáze s dechem pracovat.

Postoj a nádech

Základěm správného dýchání je správný postoj. Měl by být uvolněný, ale vzpřímený. Zkontrolujte, že váha těla je rovnoměrně rozložena na obou nohách. Hlavu nepředklánějte a ani nezaklánějte: mezi bradou a krkem by měl být pravý úhel.

Jak tedy správně dýchat?

Prvním krokem je zkontrolovat si správný postoj a začít dýchat nosem. Mějte při tom jemně pootevřená ústa. Vyzkoušejte jednoduché a efektivní cvičení: nechte své dítko pomyslně si přivonět ke kytičce.

Máte-li pocit, že dítě stojí příliš křečovitě, nechte ho jemně mávat křídly jako motýlek – uvolní se. Zkontrolujte také obličej a mimické svaly. Při přemrštěné snaze děti mohou krčet čelo nebo poulit oči.

Tip: vyrobte si s dítětem vlastní kytičku, ke které si pak bude chtít cvičně přivonět. Snadněji se tak naučí správný nádech.

Zakázaná slova

Přiznejme si, někdy svými rodičovskými radami dětem jejich snahu komplikujeme. Pohlídejte si, abyste se vyhnuli těmto rodičovským zlozvykům, které mohou být překážkou na cestě ke správnému dýchání při mluvení a při zpěvu:

1)    „Nadechni se co nejvíc.“ Když se dítě nadechne příliš velkou silou, nemá pak šanci všechen přijatý vzduch efektivně využít. Přetlak vzduchu zablokuje mluvidla. Mohlo by se také stát, že vzduch při mluvení či zpěvu rozráží hlasivky přílišnou silou. To může vést až k hlasovým poruchám.

2)    „Nadechni se do břicha.“ Tento pokyn vede děti k tomu, že při nádechu uměle nafouknou bříško. Bohužel si ale zároveň nevědomky mezižeberními svaly stlačí a zablokují hrudník a bránici. V důsledku toho vzduch nemůže proudit tak, jak má.

Tipy na dechové cvičení

Méně je často více, a tak začněme nejjednoduššími a osvědčenými dechovými cvičeními pro děti.

Pavučinka
Cílem tohoto cvičení je naučit děti hospodařit s dechem. Zkontrolujte, že se dítě správně nadechne. Pak si zahrajte na pavoučka, který ze sebe souká pavučinku. Pusou vyluzujte co nejdelší zvuk „sss“. Zvuk nesmí být přerušovaný, ale naopak hezky plynulý (podobně jako syčí had). Máte-li doma více dětí, můžete vyhlásit soutěž o  nejdelší vysoukanou pavučinku (= kdo nejdéle vydrží vyluzovat nepřerušované „sss“).

Jede, jede mašinka
Po správném nádechu s dětmi vyluzujte přerušované „š-š-š-š-š“ podobně jako mašinka. U tohoto cvičení je důležité sledovat bříško dítěte. Začněte v pomalejším tempu a zkontrolujte, že při každém „š“ dítěti viditelně, avšak volně, bez tlaku, pulzuje bříško. Jakmile zvládnete tento základ, můžete cvičení obměnit. Zrychlujte, zpomalujte, zesilujte či zeslabujte odfukování lokomotivy.