4 stupně k správnému úchopu. To je značka Pelikan.

Proč je dovednost psát rukou důležitá? Učit děti psát perem, když budou v budoucnu psát na klávesnici? Metoda ručního písma s sebou přínáší výhody, které jistě ocení každý člověk. „Dovednost psaní perem totiž pomáhá rozvoji jemné motoriky, mozku, budete pozornější, podpoříte kreativitu a textu dodáte osobitost. O pozitivních vlivu ručního psaní píše také magazín Forbes.

Psaní je velmi důležitou složkou správného rozvoje mozku

Psaní na papír má pro děti velký význam – zapojuje důležitá centra v mozku, které vysílají signál přes receptory pro pohybový aparát. Při psaní se zapojuje až 500 svalů, takže se jedná o poměrně náročnou činnost. Rozvoj grafomotoriky je klíčový pro zdravý rozvoj možku a doporučujeme začít s rozvojem jemné motoriku už v útlém věku. Jemné svaly ruky a zápěstí budou využívat během nejběžnějších úkonů každodenního života. Čím lépe je budou ovládat, tím jemnější úkony zvládnou.

Děti by se před vstupem do školy měly věnovat grafickým či grafomotorickým aktivitám. Dítě, které nekreslí, je v 1. třídě v nevýhodě a samozřejmě se při výuce psaní většinou trápí.  Proto je třeba cíleně tyto dovednosti rozvíjet, ale pečlivě a citlivě, v souladu s vývojovými možnostmi dětí. Důležitý je výběr psacího náčiní, které podpoří správný úchop.

Griffix® pro správný úchop!

Německá značka Pelikan vyvinula čtyřstupňový systém psacích pomůcek Griffix®. Všechny produkty mají ergonomický tvar, který umožňuje nejen osvojit správný úchop, ale i rozvíjet jemnou motoriku. Tím se děti připraví na psaní již v předškolním věku. Čtyřstupňový systém Griffix®. je velmi promyšlený produkt, který spojuje čtyři pomůcky: voskovku, tužku, inkoustový roller a plnící pero.

Nejmenší děti začínají trénovat s voskovou pastelkou, která je motivuje ke správnému úchopu tím, že se při správném držení ukáže na konci pera smajlík. Prvním tvarem, které dítě nakreslí, může být právě usmívající smajlík, kterého mají neustále na očích. Později, když se zdokonalí, přejdou na druhý stupeň – tužku, následně na inkoustový roller a plnící pero.

1. Voskovka

Voskovka Griffix® se liší od konkurenčních speciálním úchopem. Doporučujeme ji pro předškolní děti, které začínají s prvními pokusy o psaní. Děti – praváci i leváci – se učí ovládat psací potřebu. Podle čáry a sytosti barvy poznáme, zda dítě vyvíjí velký tlak psací potřeby na papír. Speciální tvar voskovky napomáhá uvolnění ruky tak, že pohyb po papíře vychází z ramene a lokte.

2. Tužka

Začíná-li dítě s prvními pokusy o psaní, zvolte tužku Griffix®. Je ideálním tréninkovým nástrojem pro pokročilé psaní. Tužka se dobře drží díky své tloušťce a vzdálenost hrotu od úchopu je stejná jako u plnícího pera.

3. Inkoustový roller

Dalším stupněm je inkoustový roller Griffix®, který je skvělý mezistupeň mezi tužkou a plnícím perem. Nerozmazává se, hladce klouže po papíře a umožňuje plynulé psaní. Tento roller snese i větší tlak oproti plnícímu peru (při zatlačení na plnící pero dochází k deformaci hrotu).

4. Plnící pero

Plnicí pero Griffix® je ideální volbou pro poslední krok v psaní dítěte. Psaní plnícím perem vyžaduje rozcvičenou a uvolněnou ruku. Ze začátku je potřeba dát si dobrý pozor, aby děti příliš netlačili na hrot plnícího pera. Hrot plnícího pera je umístěn v ideálním úhlu pro dětskou ruku a tím je řízen optimální přísun inkoustu.

Griffix® myslí i na leváky


V předškolním věku se děti stále učí, a proto nepodceňujte správný úchop. Ten také závisí na tvaru psací pomůcky.

Pokud právě vaší dítě spontánně používá levou ruku, bylo by velkou chybou přeučovat na pravou ruku. Podpořte úchop levou rukou speciální pomůckou pro leváky. Jejich úchop je totiž zrcadlově obrácený a psací potřeba pro praváky jim nevyhovuje. Griffix® vyvinul psací potřeby jak pro praváky tak leváky a označuje je písmeny L a R.